LOADING

Pink Army

Hovefestivalen 2008

Pink Army er en kunstnerisk konstellasjon av samarbeidspartnere fra ulike kreative miljøer. Det kollektive aspektet i prosjektet er satt i sammenheng med et militært formspråk der de utøvende handlingene i seg selv er hovedfokus. I likhet med 60-og 70- tallets kollektive kunst, som hos Situasjonistene, er Pink Army en motsats til institusjonelle og etablerte scene- og kunstmiljøer. Prosjektet fungerer i kraft av seg selv som en kommentar til sammenhengen mellom makt og estetikk i det offentlige rom, og inntar med sine aksjoner rom i byen som enten har mistet sin funksjon, eller som representerer det institusjonelle. Prosjektet manifesterer seg som en form for scenesatt installasjon, i grenselandet mellom scene- og billedkunstfeltet. 

Generalfeltmarskalk Jennie Hagevik Bringaker etablerte prosjektet allerede i 2003, etter endte studier på Akademi for Scenekunst. I 2006 ble Pink Army støttet av Norsk Kulturråd til 2 prosjektperioder Invaders of irrelevant spaces og The Factory. I denne forbindelse ble det iverksatt en rekke stunts og installasjoner i det offentlige rom. Gamle Nidar sjokoladefabrikk huset en prosjektutstilling i form av Pink Armys indre hovedkvarter, og på Youngstorget ble det reist et militærfort ved hjelp av resirkulert materiale og frivillige hender. Pink Army har samarbeidet med en rekke kreative aktører som har bidratt til film, musikk og kunstproduksjon. 

Hjemmeside; www.thepinkarmy.comPink Army er en kunstnerisk konstellasjon av samarbeidspartnere fra ulike kreative miljøer. Det kollektive aspektet i prosjektet er satt i sammenheng med et militært formspråk der de utøvende handlingene i seg selv er hovedfokus. I likhet med 60-og 70- tallets kollektive kunst, som hos Situasjonistene, er Pink Army en motsats til institusjonelle og etablerte scene- og kunstmiljøer. Prosjektet fungerer i kraft av seg selv som en kommentar til sammenhengen mellom makt og estetikk i det offentlige rom, og inntar med sine aksjoner rom i byen som enten har mistet sin funksjon, eller som representerer det institusjonelle. Prosjektet manifesterer seg som en form for scenesatt installasjon, i grenselandet mellom scene- og billedkunstfeltet. Generalfeltmarskalk Jennie Hagevik Bringaker etablerte prosjektet allerede i 2003, etter endte studier på Akademi for Scenekunst. I 2006 ble Pink Army støttet av Norsk Kulturråd til 2 prosjektperioder Invaders of irrelevant spaces og The Factory. I denne forbindelse ble det iverksatt en rekke stunts og installasjoner i det offentlige rom. Gamle Nidar sjokoladefabrikk huset en prosjektutstilling i form av Pink Armys indre hovedkvarter, og på Youngstorget ble det reist et militærfort ved hjelp av resirkulert materiale og frivillige hender. Pink Army har samarbeidet med en rekke kreative aktører som har bidratt til film, musikk og kunstproduksjon. Hjemmeside; www.thepinkarmy.com

© FOKK FORLAG