LOADING

Prussian Blue av Ida Aurora Høiklev Ribu

Gressholmen Kro 2017

/
/
/

Ida Aurora Høiklev Ribu

Prussian Blue

21. juli – 04. August 2017

Gressholmen Kro


Utstillingsåpning fredag 21. juli kl. 1700-2100.

DJ: Helene Rickhard

+ Jóhanna Ellen


Ida Aurora Høiklev Ribu (f. 1986) arbeider i et landskap uten grenser mellom fotografi, maleri, skulptur og kostyme.


På Gressholmen Kro vil du i sommer kunne se seks nye arbeider av Ribu. Arbeidene er fotogrammer som fremkalles i teknikken cyantopi. Denne teknikken oppdaget Ribu gjennom Anna Atkins, en britisk botaniker som i dag regnes for å være en av de første kvinnelige fotografene vi kjenner til. I 1843 publiserte Atkins sin første fotobok med dokumentasjon av botaniske vekster, laget ved hjelp av nettopp cyantopi.


Førti år etter ble Gressholmen kro bygget. Det rike dyre- og plantelivet på øya ble vernet som naturreservat i 1992, etter at plante- og fuglelivet på Gressholmen har stått i fare ved flere anledninger. Fra 1927-1952 var det sjøflyplass på øya (Norges første hovedflyplass) og villkaniner var lenge et problem for andre arter, før de ble utryddet i 2007.


Ida Aurora Høiklev Ribu er uredd i sine undersøkelser. Arbeidene som vises på Gressholmen er fremkalt både spontant og behersket, så komponert inn i rammen. I Ribus arbeider er fortid og nåtid knyttet sammen og nye tanker kan oppstå.


Kurator: Kari Skippervold

Foto: Julia Naglestad

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
© FOKK FORLAG